ลดกลิ่น ลดเหงื่อที่รักแร้

Alma Sweat X

การมีเหงื่อนั้นเป็นระบบระบายความร้อนตามธรรมชาติของร่ากาย ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดภาวะความร้อนของร่างกายเกิดขึ้น

เหงื่อ เกิดจากต่งเหงื่อที่อยู่ใต้ผิวหนัง ประกอบด้วยต่อม Eccrine Apocrine โดยต่อม Eccrine ทำหน้าที่ผลิตของเหลวที่สะอาดและปราศจากกลิ่นเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิให้ร่างกาย ส่วนต่อม Apocrine ทำหน้าที่ผลิตของเหลวที่ีมีลักษณะข้น ซึ่งช่วยลดการเสียดสีบริเวณพี้นที่ใต้วงแขน

กลิ่นตัว เกิดขึ้นได้อย่างไร

เมื่อของเหลวจากต่อม Apocrine สัมผัสกับแบคทีเรียบนผิวหนังจะทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นตัว

ทำไมบางคนถึงมีกลิ่นเหงื่อมากกว่าคนอื่น

มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อปริมาณเหงื่อของแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อุณหภูมิโดยรอบ ความกังวล และจำนวนต่อมเหงื่อของแต่ละคน บางคนมีต่องเหงงื่อที่ไวมาก จึงผลิตเหงื่อเพื่อรักาาอุณหภูมิในร่างกายมากเกินความจำเป็น ผู้ที่มีเหงื่อมากหรือผู้ที่มีภาวะ Hyperhidrosis จะผลิตเหงื่อมากถึง 4-5 เท่าของคนทั่วไป สำหรับผู้ที่มีเหงื่อมากจะมีสัญญาณบ่งชี้ เช่น รักแร้ หรือการที่มีเหงื่อออกมาทั้งที่อากาศเย็น 

เป็นไปได้ไหมที่คนเราจะมีกลิ่นตัวโดยที่เหงื่อออกไม่มาก

เป็นไปได้ทั้งนั้น เพราะ ทั้งเรื่องกลิ่นตัวและปริมาณเหงื่อสัมพันธ์กับต่อมเหงื่อในร่างกาย และไม่ใช่ทุกคนที่มีกลิ่นตัวจะต้องมีเหงื่อที่มาก ปัญหาทั้ง 2 นี้ เป็นภาวะที่ต่างกันแต่สามารถรักษาได้ด้วยเครื่องมือ Alma Sweat X 

Alma Sweat X เป็นเครื่องสำหรับการรักษาภาวะหลั่งเหงื่อออกมาและปัญหากลิ่นตัว ปลอดภัยและไม่รู้สึกเจ็บ รักษาโดนไ่ต้องใช้ยาและสารเคมี ทำงานด้วยการส่งพลังงานความร้อนตรงเข้าสู่บริเวณที่ต้องการรักษา และไปควบคุมการทำงานของต่อมเหงื่อโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเยื่อโดยรอบ

การรักษากลิ่น และเหงื่อบริเวณรักแร้ ของ Alma Sweat X

ก่อนการรักษา จะทาสารละลายไอโอดีนชนิดพิเศษลงบริเวณที่จะรักษา เพื่อสังเกตว่าจุดใดที่มีเหงื่อออกมามาก จากนั้นแพทย์จะใช้อุปกรณ์นำพาความร้อนสู่บริเวณที่รักษา ใช้เวลาในการทำข้างละประมาณ 10-15 นาที โดยไม่จำเป็นต้องงเตรียมตัวเป็นพิเศษก่อนการรักษา ระหว่างทำจะรู้สึกอุ่นๆระหว่างทำจะไม่รู้สึกเจ็บ 

ต้องทำกี่ครั้งถึงจะเห็นผล

การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มเห็นตั้งแต่ครั้งแรกขอการรักษาจนมาถึงครั้งที่ 4 จะเห็นผลชัดเจนที่สุด หลังการรักษาสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติได้ทันที

ผลลัพธ์จากการทำ Alma Sweat X

จะสังเกตเห็นได้ชัดว่ามีเหงื่อน้อยลงหลังจากการทำครั้งแรก และลดลงเห็นได้ชัดในหลายสัปดาห์เมื่อสิ้นสุดคอร์ส จะนัดหมายมาดูผลว่าควรรักษาต่อหรือไม่

Regent body Firming
L-Fat
Botox Body
Whitening Detox
Laser