การฉีดไขมัน (Fat Grafting)

by Admin |  MAY 28, 2019 | Fat Grafting |  VIEW

               ปัจจุบันการฉีดไขมันเติมเต็มใบหน้าหรือไขมันหน้าเด็กกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมาก  และมีหลายเทคนิควิธีในการฉีดไขมัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนในการเลือกรับบริการ ดังนั้นเพื่อให้สะดวกในการตัดสินใจทางรักษ์คุณคลินิกของเราจึงสรุปวิธีต่างให้ดังนี้

1.การฉีดไขมันแบบดั่งเดิม(conventional technique for fat grafting) เป็นเทคนิคที่นำไขมันมากรองแยกน้ำเลือดและยาชาออกจากไขมันแล้วนำไขมันไปฉีดเติมเต็มในบริเวณที่ต้องการ เทคนิคนี้จะเหมาะในกรณีที่หน้าตอบมากๆ ไขมันที่ฉีดเข้าไปจะบอบช้ำน้อยที่สุดทำให้โอกาสในการติดค่อนข้างสูง แต่จะฉีดยากเพราะไขมันขนาดใหญ่

2.เทคนิคปั่นแยกไขมัน โดยเทคนิคนี้จะนำไขมันมาปั่นแยกน้ำเลือดและไขมันออกจากกันเพื่อให้เม็ดไขมันขนาดเล็กลง และในขั้นตอนนี้อาจนำไขมันที่ได้ไปผ่านเครื่องตัดกรองที่เรียกว่า adinizer เพื่อให้ไขมันขนาดเล็กลงมากๆในระดับไมครอน(แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้น) ทำให้สามารถใช้ไขมันที่ได้มาฉีดเข้าไปในผิวหนังชั้นตื้นๆได้โดยที่ไม่ค่อยเกิดก้อนหลังทำ เทคนิดนี้จะเหมาะในกรณีมีผิวหนังเสื่อมสภาพร่วมด้วย ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับเทคนิคดั่งเดิมได้

3.เทคนิคไขมันสเต็มเซลล์(fat stem cell) เทคนิคนี้จะนำไขมันมาปั่นแยกเอาน้ำเลือดออกก่อน จากนั้นจะนำไขมันที่ได้มาผสมเอนไซม์ย่อยสลายคอลลาเจน เพื่อให้ได้สเต็มเซลล์จากไขมัน(ไขมันที่เหลือจากการย่อยสลายจะถูกทิ้งไป) โดยส่วนของสเต็มเซลล์ที่ได้จะนำมาใช้ร่วมกับการฉีดไขมันตามเทคนิคที่1หรือ2ต่อไป

             ในการพิจารณาเลือกเทคนิคฉีดไขมันแพทย์จะเป็นผู้อธิบายถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีและความเหมาะสมตามสภาพปัญหาของผู้รับบริการ ซึ่งจะแตกต่างกันขึ้นกับปัญหาหน้าตอบและลักษณะผิวหนังของผู้รับบริการฉีดไขมันเป็นสำคัญ 

 

                การ ฉีดไขมันปรับรูปหน้า เป็นการย้ายเซลล์ไขมันจากจุดอื่น มาฉีดบนใบหน้าด้วยไขมันตัวเอง เพื่อเติมเต็มจุดที่ขาดหาย เช่น ฉีดไขมันหน้าผาก ฉีดไขมันขมับ ใต้ตา ร่องแก้ม คาง ปาก และจุดอื่นๆ ที่ต้องการเติมให้ใบหน้าได้รูป ซึ่งสามารถทำทั้งหน้าหรือเลือกทำเฉพาะจุดก็ได้

ฉีดไขมันใต้ตา ด้วยไขมันตัวเอง
ราคาพิเศษ จ่ายรวมครบ
จบเพียง  15000 บาท

 

ฉีดไขมันเหมาทั่วหน้า

ส่งรูปหน้าตรงชัดๆให้หมอประเมินทาง

Line @rukkhunclinic 

ฉีดไขมันราคา

ฉีดไขมันหน้าเด็ก-01.jpg

เคสตัวอย่างฉีดไขมันเติมเต็มใบหน้า

ฉีดไขมันแล้วหน้าเด็กลงจริงไหม ?

ฉีดไขมันยังไงให้ติดเยอะ ?

A : ฉีดไขมันเข้าไปแล้ว ไขมันที่ฉีดจะค่อยสลายๆหายไปประมาณ 30-70% จะอยู่ได้นานมากกว่า 2-3 ปี

กระตุ้นสร้างคอลลาเจนขึ้นมาแล้วจะเริ่มยุบลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น จะให้อยู่นานก็ต้อง ดูแลเรื่องรักษาใบหน้า ความเครียด การพักผ่อนรวมด้วย ต้องระวังบริเวณที่เติมไขมัน ไม่ควรได้รับการกระทบกระแทก อาจทำให้ไขมันได้รับความเสียหาย บอบช้ำ หรือเซลล์ไขมันตายได้ งดสูบบุหรี่และการดื่มสุรา เพราะมีผลกระทบต่อการติดของไขมัน หลีกเลี่ยงอุณหภูมิที่ร้อนจัด และเย็นจัด เพราะจะทำให้ไขมันที่เติมเข้าไปตายได้ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิหนาวจัด หรืออุณหภูมิที่ร้อนจัด และจะลดหาย เพิ่มขึ้นตามน้ำหนักตัวของแต่ละคน

รีวิวฉีดไขมัน ขมับ ใต้ตา ข้างแก้ม ก่อนและหลัง รักษ์คุณคลินิก

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ตัวอย่างรีวิว ผลการรักษาฉีดไขมันเติมเต็มหน้า ปัญหาขมับตอบ ข้างแก้มตอบ ใต้ตาลึก ฉีดไขมันคาง

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

เทียบรูปลูกค้า รีวิว ฉีดไขมัน ชาย

ตัวอย่างรีวิว ผลการรักษาฉีดไขมันเติมเต็มหน้า ปัญหาขมับตอบ ข้างแก้มตอบ ใต้ตาลึก ฉีดไขมันคาง

ฉีดไขมันเติมเต็มหน้า ปัญหาขมับตอบ ข้างแก

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ตัวอย่างรีวิว ผลการรักษาฉีดไขมันเติมเต็มหน้า ปัญหาขมับตอบ ข้างแก้มตอบ ใต้ตาลึก ฉีดไขมันคาง

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

รีวิวฉีดไขมันหน้าผาก รักษ์คุณคลินิก

ตัวอย่างรีวิว ผลการรักษาฉีดไขมันเติมเต็มหน้า ปัญหาขมับตอบ ข้างแก้มตอบ ใต้ตาลึก ฉีดไขมันคาง

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

รีวิวฉีดไขมัน ดอลลี่อายส์.jpg

ตัวอย่างรีวิว ผลการรักษาฉีดไขมันเติมเต็มหน้า ปัญหาขมับตอบ ข้างแก้มตอบ ใต้ตาลึก ฉีดไขมันคาง