Perfecthe Derm  เป็นไฮยาลูโรนิก แอชิด ในรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์  และเหมาะสมสำหรับใช้บริเวณที่สารธรรมชาติเสื่อมสลายไป

 

Perfcethe Derm  ทำหน้าที่ เพิ่ม ปริมาตรของเนื้อเยื่อบริเวณใบหน้า  ผลิตภัณฑ์นี้จะผสมผสานกับเนื้อเยื่ออย่างเป็นธรรมชาติ และจะสลายไปตามธรรมชาติ  

 

Perfecthe Derm  เหมาะสมในการนำไปใช้เพื่อการรักษา ปรับแต่ง แก้ไขริ้วรอยระหว่างคิ้ว หรือเพื่อปรับแต่งและเพิ่มปริมาตรของริมผีปากล่าง และเส้นขอบของริมผีปากบน โดยต้องฉีดเข้าไปในชั้นหนังแท้เท่านั้น และหากยิ่งมีความบกพร่องที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจส่งผลให้การรักษาดังกล่าวทำได้ยากขึ้น  โดยระดับและระยะเวลาของการรักษาที่จะคงอยู่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของการรักษา ความเครียดของเนื้อเยื่อบริเวณที่ฉีด ความลึกของการฉีดเข้าไปในเนื้อเยื่อ และเทคนิคการใช้ยานี้

สนใจสอบถามได้ที่  02-934-6185 

หรือสอบถามคุณหมอโดยตรงที่ ID Line : @rukkhunclinic

Facebook : www.facebook.com/rukkhunclinic