ฉีดลดน่อง ขาเรียว

ฉีดลดน่องหรือฉีดน่องเรียว ขั้นแรกแพทย์จะประเมิณก่อนว่าน่องที่ใหญ่นั่นเกิดจากไขมันที่เยอะหรือกล้ามเนื้อที่ใหญ่ ในกรณีมีไขมันที่น่องอยู่มากจะมองเห็นผิวหนังเป็นคลื่นๆของเซลลูไลท์ได้ในตอนยืนและตอนเอามือหยิบผิวหนังบริเวณน่องขึ้นมาดู ในกรณีน่องใหญ่จากไขมันการแก้ไขสามารถทำได้ด้วย 2 วิธีได้แก่ การฉีดสลายไขมันที่เรียกว่า เมโสแฟต (mesofat) และการดูดไขมันออก (liposuction)

      กรณีประเมิณกล้ามเนื้อที่น่องแพทย์จะให้ยืนเขย่งด้วยปลายเท้า ซึ่งจะสามารถมองเห็นมัดกล้ามเนื้อได้อย่างชัดเจนหรือคลำดูขนาดของกล้ามเนื้อน่องได้ง่ายขึ้น จากนั้นจะทำการวาดขอบเขตและจุดที่จะฉีดท็อกซินลดน่อง โดยแพทย์จะฉีดท็อกซินเข้าไปในกล้ามเนื้อน่องที่ชื่อ Gastrocnemius muscle ซึ่งจะมี2มัดได้แก่ มัดนอก (lateral gastrocnemius muscle) และมัดใน (medial gastrocnemius muscle) ปริมาณที่ใช้ในการฉีดลดน่องแต่ละข้างประมาณ 50-100 ยูนิตขึ้นอยู่กับขนาดของกล้ามเนื้อน่องแต่ละคน หลังฉีดจะเริ่มรู้สึกเมื่อยล้ากล้ามเนื้อในช่วง1-2 สัปดาห์แรกจากนั้นจะค่อยๆหายไป และจะสังเกตเห็นได้ว่ากล้ามเนื้อน่องเริ่มลีบเล็กลง โดยหลังทำแพทย์จะนัดมาประเมิณอีกครั้งในช่วง 6-8 สัปดาห์เพื่อจะฉีดลดน่องครั้งที่ 2 ต่อไป ซึ่งจะทำให้น่องเล็กเรียวชัดเจนมากยิ่งขึ้นและผลของการฉีดลดน่องจะคงอยู่ต่อเนื่องได้ประมาณ1ปี  ส่วนผลข้างเคียงในการฉีดลดน่องที่พบบ่อยๆคืออาจจะมีรอยเขียวช้ำบริเวณจุดปักเข็มได้บ้างซึ่งจะหายไปได้เองใน 1-2 สัปดาห์ 

     

กล้ามเนื้อขา

Medial head of gastrocnemius muscle

Soleus

Apoueurosis gastrocnemius

Lateral head of gastrocnemius muscle

จองคิว! เพื่อรับโปรโมชั่นนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวัน

เวลา 10.30 - 20.00 น.

หรือโทร 02-934-6185 , 0863551067

Facebook Rukkhun clinic

ปรึกษาหมออ้วนได้ที่ Line @rukkhunclinic